TOP
แจ้งชำระเงิน
เมื่อท่านชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งการชำระเงินมาที่เรา
เพื่อเราจะได้ทราบถึงหมายเลขออร์เดอร์ที่ท่านสั่งซื้อเข้ามาและจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านเป็นลำดับต่อไป

กรุณาแนบไฟล์ หลักฐานการโอนเงินของท่าน

ส่ง