TOP
อุทิศบุญ พวงหรีดทางเลือกใหม่ ที่ตั้งใจทำให้การแสดงความอาลัยไม่เพียงแต่แค่ส่งพวงหรีดไปให้เจ้าภาพ แต่ยังได้ทำประโยชน์ให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำบุญที่คนไทย มักจะกระทำกัน เพื่อเป็นการอุทิศบุญให้กับผู้วายชนม์

และพวงหรีดที่ทำจากกระดาษยังง่ายต่อการจัดเก็บและกำจัด เป็นการลดภาระ ให้กับเจ้าหน้าที่ของวัด และวัสดุที่ทำเป็นกระดาษที่สามารถนำไป Recycle ต่อเพื่อก่อเกิดประโยชน์ได้อีกต่อไป