TOP
การเลือกพวงหรีดให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ COVID-19
25/12/2020


ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายอันเกิดมาจากการได้รับเชื้อไวรัสอันหฤโหดนี้ จึงส่งผลทำให้ผู้คนมากมายรับอาการดังกล่าวไม่ไหวนั่นเอง และภายหลังการเสียชีวิตนั้น สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการจัดพิธีกรรมศพเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้วายชนม์ แต่ด้วยการที่ผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะมียังคงเชื้อโรคเอาไว้อยู่ในร่างกาย จึงทำให้การจัดพิธีกรรมทำไปโดยมีเพียงแค่สัปเหร่อและพระที่ช่วยดำเนินพิธีกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดเชื้อโรค จึงจำเป็นที่จะต้องให้ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตที่ใกล้ชิดและสำคัญต่อผู้ตายจริง ๆ เท่านั้น และหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของสัปเหร่อเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการใกล้ชิดที่มากและนานเกินไป และด้วยพิธีกรรมศพที่เป็นไปตามลักษณะแบบนี้ ส่งผลทำให้สิ่งของต่าง ๆ มากมายที่จะนำมาประกอบในพิธีกรรมดังกล่าวนี้ จำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ต่อหรือเป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะการใช้สิ่งของที่ใช้แล้วทิ้งเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดบ่อรวมของเชื้อโรคได้ ดังนั้นสิ่งของส่วนใหญ่จึงควรเป็นสิ่งของที่นำกลับมาใช้ต่อหรือวัสดุธรรมชาติ รวมไปถึงพวงหรีดด้วย         


การเลือกพวงหรีดในยุคสมัยนี้ จึงเป็นการใช้พวงหรีดที่ถูกสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติหรือจะเป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์ ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ ซึ่งสาเหตุที่มีการใช้พวงหรีดแบบนี้ ก็เพื่อเป็นการลดขยะนั่นเอง เพราะในสมัยก่อน ภายหลังจากงานศพนั้น พวงหรีดมักจะเป็นสิ่งของที่ถูกนำมาทิ้งเป็นกองพะเนินมากที่สุด และถ้าหากยังเป็นอย่างนี้อยู่ นอกจากจะเป็นการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นบ่อรวมของเชื้อโรคได้อีกด้วย ดังนั้นจึงมีการสร้างพวงหรีดที่สามารถนำมาใช้ต่อหรือเป็นวัสดุธรรมชาติ เพื่อรักษาโลกและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั่นเอง นอกจากนี้พวงหรีดกระดาษก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะกระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยสลายหรือนำไป recycle ได้ง่าย พวงหรีดกระดาษที่มีดีไซน์สวยเป็นตัวช่วยให้เกิดความสวยงามในการตกแต่งในงานศพอีกด้วย พวงหรีดกระดาษจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในโอกาสที่เราต้องการรำลึกถึงผู้วายชนม์และยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในคราวเดียวกัน


พวงหรีดกระดาษจากอุทิศบุญ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษ การสั่งซื้อพวงหรีดจากเรามีบริการส่งพวงหรีดฟรีภายในเขตกรุงเทพฯ สามารถสั่งซื้อพวงหรีดออนไลน์ได้ สะดวกในการชำระเงินเพราะมีช่องทางที่หลากหลาย สามารถชำระได้ทั้งแบบโอนเงินและบัตรเครดิต สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายพวงหรีดนั้น อุทิศบุญ จะนำไปบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อเป็นการอุทิศบุญให้แก่ผู้วายชนม์ต่อไป


 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
ทำไมต้องเป็นพวงหรีดอุทิศบุญ

สำรวจแนวทางการบริจาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พวงหรีดและสาเหตุของการสร้างที่แสนซึ้ง

วัดในกรุงเทพฯ ที่นิยมเป็นสถานที่จัดงานณาปนกิจ